Co wyróżnia nasze ubezpieczenie?

Wiesz za co płacisz! Każdy otrzymuje indywidualne potwierdzenie ubezpieczenia wraz z zakresem.

Dopasuj ubezpieczenie do potrzeb. Wybierz świadomie zakres
i sumę ubezpieczenia.

Możesz kupić ubezpieczenie w każdym momencie roku szkolnego i akademickiego.

Pomoc w przypadku likwidacji szkód.

Wsparcie w procesie leczenia dzięki pakietowi usług Assistance.

Korzyści ubezpieczenia NNW dla studenta

Pełna ochrona ubezpieczeniowa w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo) oraz sportów wysokiego ryzyka!

Wypłacanie tzw. świadczenia „za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku (konieczność min dwóch wizyt lekarskich).

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek NNW lub choroby.

Wysoki limit na zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (m.in.: koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów, zakupu leków, rehabilitacji, odbudowy zębów stałych), koszty poniesione na naprawę lub zakup nowych, okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych - do 30% sumy ubezpieczenia.

Brak wyłączeń za szkody powstałe wskutek terroryzmu w większości krajów Europy, Ameryce Północnej i większości krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Ochrona ubezpieczeniowa, niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego, nie będzie świadczona w Iranie, obwodach: Kijowskim, Ługańskim, Donieckim, Charkowskim oraz Autonomicznej Republice Krymu, Abchazji i Południowej Osetii oraz państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny (w tym Rosji, Białorusi i Ukrainie).

Warianty ubezpieczenia i rodzaje świadczeń Wariant I Wariant II
Składka roczna 75 zł 110 zł
Suma ubezpieczenia 20 000 zł 30 000 zł
Rodzaje świadczeń Wysokość świadczenia
Śmierć w wyniku NW na terenie uczelni 40 000 zł 60 000 zł
Śmierć w wyniku NW 20 000 zł 30 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
a) uszczerbek w wysokości 100%
b) uszczerbek częściowy
    – 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku

20 000 zł
200 zł

30 000 zł
300 zł
W przypadku braku trwałego uszczerbku (2 wizyty lekarskie) 200 zł 200 zł
Zwrot kosztów leczenia NNW, rehabilitacji do 6 000 zł do 9 000 zł
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 2 000 zł do 2 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego do 2 000 zł do 2 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 2 000 zł do 2 000 zł
Śmierć z powodu nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Rozstrój zdrowia spowodowany sepsą. 1 000 zł 1 000 zł
Amputacja kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć rodzica w wyniku NW 1 000 zł 1 000 zł
Operacje plastyczne w wyniku NNW do 1 500 zł  do 1 500 zł 
Pobyt w szpitalu na terenie RP w wyniku NW i choroby 25 zł / dzień 25 zł / dzień
Pogryzienie przez psa 100 zł 100 zł
Sporty wysokiego ryzyka tak tak
Wyczynowe uprawianie sportu tak tak
Terroryzm tak tak
Składka roczna 75 zł 110 zł
Kod polecający
Jeżeli nie posiadasz kodu, zostaw to pole puste